Tο ηλεκτρονικό κατάστημα johnsonfitness.gr  προβάλει και διαθέτει τα προϊόντα μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «JOHNSON HEALTH TECH HELLAS ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Βας.Κωνσταντίνου 12Α, (Α.Φ.Μ: 800554914 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών).

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι

Η JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και το γενικότερο συναλλακτικό περιβάλλον. Η JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE είναι υποχρεωμένη  να ενημερώνει τους χρήστες για τις τροποποιήσεις αυτές καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Περιορισμός ευθύνης

Η JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE ευθύνεται μόνο για δόλο και αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση προϊόντων που έχουν παραγγελθεί και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Η JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE. δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών και ενδιαφερομένων περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE. δεν ευθύνεται για  τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE. ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας  νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν  το ηλεκτρονικό  κατάστημα καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του ηλεκτρονικού καταστήματος  και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας johnsonfitness.gr αποδέχονται εκ των προτέρων ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα της JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE. για κοινοποίηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή διάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί, δημόσια ή ιδιωτικά προς τρίτους και  σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές ενδοεταιρικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με οποιαδήποτε συμφωνία εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή/και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει κακόβουλους ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τον απότομο τερματισμό, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή πρόκληση κακής  λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή  κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

5. Εξασφάλιση του Απορρήτου των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου. Τα προσωπικά σας αυτά δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο μετά από δική σας συγκατάθεση και δεν είναι μεταβιβάσιμα, ούτε πρόκειται να παραδοθούν ή να ανακοινωθούν σε τρίτο για διαφημιστικούς ή άλλους προωθητικούς λόγους. Στην συγκατάθεσή σας συμπεριλαμβάνεται και η χρήση τους από την εταιρεία για διαφημιστικούς ή προωθητικούς λόγους, καθώς και για ενημέρωση της πορείας της μεταξύ μας συναλλακτικής και εμπορικής σχέσης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (ΕΕ 2016/679) και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, διαγράφονται δε μετά την πάροδο επτά ετών από την τελευταία συναλλαγή σας, εκτός και αν επιβάλλεται η διατήρηση για φορολογικούς ή νομικούς λόγους καθώς και όποτε το θελήσετε, με έγγραφη δήλωσή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτό, για τους σκοπούς της εμπορικής σχέσης, για την ενημέρωση της πορείας της σχέσης, για την ενημέρωση νέων προιόντων, διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών, επιτρέπεται δε να δοθούν σε συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, δυνάμει ειδικών συμβάσεων για την διαφύλαξη και προστασία αυτών, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της παρούσας συναλλακτικής σχέσης και μόνο. Εχετε δυνατότητα να ζητήσετε την διόρθωση των στοιχείων σας, την μερική διαγραφή τους ή την διαγραφή από συγκεκριμένες ενέργειες. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ενώ μπορείτε οποτεδήποτε να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο διάστημα θα τα διατηρήσουμε.

6. Πληροφορίες προϊόντων

Η JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE. δεσμεύεται ως προς την πλήρη και έγκυρη καταγραφή των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της johnsonfitness.gr, τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη και καταγραφή των βασικότερων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE., υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει και ο αναλυτικός τιμοκατάλογος των προιόντων, στις δε τιμές συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ 23%

7. Είσοδος στο e-shop

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία στο johnsonfitness.gr θα πρέπει να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συμπληρώνοντας ορισμένα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα εγγραφής, καθώς επίσης θα πρέπει να διαλέξετε ένα Όνομα Χρήστη (username) καθώς και ένα κωδικό (password). Ο μόνος που έχει την απόλυτη και ελεύθερη  πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας  ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ενημέρωση της εταιρίας  μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE. δεν μπορεί να εγγυηθεί για την μη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

8. Τρόποι Πληρωμής

 • Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας: Το ηλεκτρονικό κατάστημα της JOHNSON HEALTH TECH HELLAS ΑΕ, δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται πρώτα ο έλεγχος για την δυνατότητα χρέωσης, δέσμευση του ποσού, και τελική χρέωση με την παράδοση του προιόντος
 • Αντικαταβολή με εταιρία ταχυμεταφορών. Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφοράς , με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
  ΕΤΕ   139/471242-05
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ    5050-070554-785
  Στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 211-4112798.

Αγορά με Δόσεις: Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 211 4112797.

9. Έξοδα Αποστολής

Η αποστολή οργάνων και μηχανημάτων γυμναστικής γίνεται μόνο με μεταφορικές εταιρίες και η χρέωση επιβαρύνει τον παραλήπτη. Τα έξοδα αποστολής, κυμαίνονται, ανάλογα με την περιοχή τον όγκο ή το βάρος τους όπως ορίζουν διεθνείς κανονισμοί μεταφορών . Σε κάθε περίπτωση όταν παραλάβουμε την παραγγελία σας θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά ή με e-mail για το ακριβές ποσό των εξόδων αποστολής καθώς αυτά πληρώνονται από τον παραλήπτη με την παραλαβή των προϊόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβετε τα προϊόντα σας και αυτά επιστραφούν στο κατάστημα μας τα έξοδα αποστολής θα πληρωθούν από τα χρήματα που καταθέσατε για την αγορά των προϊόντων αυτών ή με χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Η επιλογή της μεταφορικής είναι τυχαία έκτος αν υποδειχθεί στα σχόλια της ηλεκτρονικής παραγγελίας.

10. Ακύρωση Παραγγελιών

Η JOHNSON HEALTH TECH HELLAS AE. σας δίνει το δικαίωμα για ακύρωση της παραγγελίας στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Η παραγγελία σας καταχωρείτε προς εκτέλεση μονάχα μετά την ολοκλήρωση όλων τον βημάτων του καλαθιού αγοράς και την προβολή του αντίστοιχου μηνύματος.
 • Εάν μετά την ολοκλήρωση την υποβολής παραγγελίας επιθυμείτε την ακύρωση της ή την αλλαγή της θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Για παραγγελίες που έχουν παραληφθεί από την εταιρία ταχυμεταφορών ή μεταφορών για αποστολή στον πελάτη, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακύρωση ή αλλαγή.

Εάν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την διαβίβαση της παραγγελίας και δεν έχετε παραλάβει την παραγγελία και εφ’όσον δεν ισχύει κάποιος από τους όρους της παραγράφου 12.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση sales@jht.gr βάζοντας υποχρεωτικά ως θέμα την λέξη «υπαναχώρηση» και γράφοντας ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την παραγγελία σας για το συγκεκριμένο προιόν, στην φόρμα επικοινωνίας.

Στην περίπτωση της υπαναχώρησης επιστρέφονται τα όποια καταβληθέντα ποσά εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Στις περιπτώσεις που το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από πίστωση η οποία χορηγείται στον καταναλωτή είτε από τον εταιρεία μας είτε από τρίτον, δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου και του προμηθευτή, τότε, εφόσον ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να καταγγελθεί κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η σύμβαση πίστωσης, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη

11. Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ή καλέστε στο 211-4112797, σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 20 ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα. Σε περίπτωση αλλαγής προιόντος, τα έξοδα αποστολής του νέου επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που το προϊόν παραβαίνει τους όρους επιστροφών και κριθεί ακατάλληλο προς επιστροφή, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον πελάτη. Τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

12. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 1. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από το εργοστάσιο που βρίσκεται στην Ταιβάν. Όλα τα προϊόντα μας είναι εισαγωγής. Συνεπώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά, με αποτέλεσμα να μην αφιχθεί στις αποθήκες μας στο χρόνο που υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.
 2. Το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή κάποιος από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
 3. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
 4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

13. Εγγυήσεις

Τα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους, η οποία και παρέχεται από την εταιρεία μα για την Ελλάδα.  Για την παροχή εγγύησης θα εξετάζεται από την εταιρία η τήρηση των όρων όπως αυτοί αναφέρονται από τον κατασκευαστή, στο συνοδευόμενο εγχειρίδιο χρήσης. Δεν θα παρέχεται εγγύηση σε περίπτωση πού το προϊόν δεν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς του, για την ταυτοποίησή του και αν έχει επέμβει σ’αυτό τρίτος μη εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία μας. Η εγγύηση για τα μηχανικά μέρη είναι για δύο χρόνια, για το υπόλοιπο δε μέρος για …. χρόνια. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και η εταιρεία μας αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.»

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το johnsonfitness.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του N. 2251/1994, όπως ισχύει.